VietinBank bàn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Lê Đức Thọ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ảnh: Lê Phương/BNEWS/TTXVN

Theo đó, VietinBank đề nghị chia toàn bộ lợi nhuận còn lại (sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định) bằng cổ phiếu hoặc giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại để tăng vốn.

Năm 2018, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế của VietinBank đạt trên 5.193 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ, lợi nhuận còn lại ở mức trên 2.996 tỷ đồng. Trong trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,03%, lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 6.643 triệu đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, việc tăng vốn tự có của VietinBank hiện vẫn là nội dung cấp bách. Trong trường hợp VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018 và thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khác như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư,... trong năm 2019 thì lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2019 dự kiến tăng 2-5%; dư nợ tín dụng tăng 6-7%; nguồn vốn huy động tăng 10- 12%.

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận của VietinBank năm 2018. Nguồn: VietinBank

Tại cuộc họp, ngân hàng sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị dự kiến có 8 người, bao gồm: ông Lê Đức Thọ, ông Trần Minh Bình, ông Trần Văn Tần, bà Trần Thu Huyền, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Hiroshi Yamaguchi, ông Hideaki Takase.

Danh sách này vắng đi ông Phùng Khắc Kế, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ông Cát Quang Dương, người đại diện 30% vốn của Nhà nước tại VietinBank so với nhiệm kỳ cũ. Thay vào đó là ông Trần Văn Tần, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước và bà Phạm Thị Thanh Hoài hiện đang là Trưởng phòng Khách hàng FDI và nguồn vốn quốc tế, khối khách hàng doanh nghiệp VietinBank.

Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát gồm 3 người là bà Lê Anh Hà, hiện đang là Phó Giám đốc Khối quản lý rủi ro kiêm Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ; bà Nguyễn Thị Anh Thư, đang là Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ; ông Nguyễn Mạnh Toàn, đang là Trưởng phòng Pháp chế, Khối Pháp chế và Tuân thủ.

Giai đoạn 2019 - 2024, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 10% - 12%/năm; tăng trưởng dư nợ tín dụng 14% - 16%/năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14% - 16%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước./.

>> Lãi suất tiết kiệm VietinBank cao nhất 7,1%/năm
Nguồn: bnews.vn