Dấu chấm hỏi về con số tăng trưởng tín dụng của Techcombank năm 2018

.
Nguồn: vietnambiz.vn