Giá bitcoin hôm nay (20/2): Thông tin lớn gì đang ảnh hưởng đến giá bitcoin và thị trường?

.
Nguồn: vietnambiz.vn