Tổng thống Donald Trump: Đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiến triển tốt đẹp

.
Nguồn: vietnambiz.vn