Hà Nội: Hơn 340 tỷ đồng cải tạo tỉnh lộ 419 ở huyện Chương Mỹ

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án Cải tạo, chỉnh trang tỉnh lộ 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ đoạn từ cống Thủy Lợi đến đường vào cầu Hạ Dục. Thời gian thực hiện dự án từ 2018 - 2020, nhằm tạo tuyến đường có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, kết nối Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 và đường tỉnh 429... 

Việt Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn