Làm rõ nội dung dự án đầu tư tuyến đường H2, TP Bắc Ninh

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn