Xuất khẩu gạo Việt Nam: Tăng liên tục cả lượng và chất

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn