Bắc Giang thu hút 35,3 nghìn tỷ đồng đầu tư du lịch

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn