Hà Giang gặp mặt doanh nhân tiêu biểu

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn