Tiêu thụ xăng E5 RON92 được cải thiện

.
Theo Bộ Công Thương, sản lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ nội địa trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 1,78 triệu m3, tăng 31,18% so với cùng kỳ 2017.
Theo Bộ Công Thương, sản lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ nội địa trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 1,78 triệu m3

Theo báo cáo của Bộ Công Thương về tiêu thụ xăng sinh học E5 RON92 cho thấy, sản lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ nội địa trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 1,78 triệu m3, tăng 31,18% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, tiêu thụ xăng RON95 đạt khoảng 2,65 triệu m3, chiếm tỷ trọng khoảng 59,82%.

Mức tăng trưởng tiêu thụ xăng E5 RON92 trong 6 tháng đầu năm 2018 khi triển khai kinh doanh đại trà trên toàn quốc như nêu trên cho thấy tín hiệu khả quan về sức tiêu thụ xăng E5 RON92.

Hiện tỷ trọng xăng E5 RON92 đã đạt 40,18%. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng tiêu thụ xăng E5 RON 92 theo đánh giá của Bộ Công Thương là khả quan.

Tỷ lệ tiêu thụ xăng E5 RON92 cũng có sự khác biệt giữa các vùng miền trong đó tiêu thụ cao nhất là ở miền Bắc, tiếp đến là miền Trung và thấp nhất là miền Nam.

Một số doanh nghiệp đầu mối có tỷ trọng tiêu thụ xăng E5 RON92 khá cao so với tổng lượng xăng tiêu thụ trong nửa đầu năm 2018 là: Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đạt khoảng 62,53%; Tổng công ty Dầu Việt Nam đạt khoảng 50,15%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đạt khoảng 47,70% và Công ty TNHH Hải Linh đạt khoảng 42,62%.

Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, mức tăng trưởng tiêu thụ xăng E5 RON92 trong 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy tín hiệu khả quan khi nhìn vào sản lượng tiêu thụ được cải thiện, gia tăng đáng kể so với cùng kỳ 2017.

Hiện tại, thị trường trong nước chỉ có Công ty TNHH Tùng Lâm là nhà cung cấp ethanol E100 cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để phối trộn xăng E5 RON92. Ngoài nguồn cung trong nước, một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng đã nhập khẩu Ethanol E100 để chủ động nguồn ethanol E100 phục vụ phối trộn xăng E5 RON92. Như vậy, nguồn cung Ethanol E100 phục vụ phối trộn xăng E5 RON92 nhìn chung được bảo đảm.

Theo ông An, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học 2018 bằng hình thức truyền thông phong phú, đa dạng hơn, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về việc sử dụng nhiên liệu sinh học, góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường...

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn