Bắc Giang tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đô thị

.
(Xây dựng) – Theo Báo cáo số 3025/SXD-PTĐT&HTKT về tình hình phát triển đô thị của Sở Xây dựng Bắc Giang gửi Bộ Xây dựng, năm 2018, tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị ngày càng hoàn thiện, chỉnh chu. Trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016, Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

-->

(Xây dựng) – Theo Báo cáo số 3025/SXD-PTĐT&HTKT về tình hình phát triển đô thị của Sở Xây dựng Bắc Giang gửi Bộ Xây dựng, năm 2018, tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị ngày càng hoàn thiện, chỉnh chu. Trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016, Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Năm 2018, bộ mặt đô thị của tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến rõ rệt (Ảnh: TL)

Trong năm 2018 với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển rõ rệt, các đô thị đều có quy hoạch chung xây dựng được duyệt; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang từng bước được triển khai làm cơ sở để xây dựng và lập dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị; công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch dần đi vào nề nếp, nhiều đô thị đã làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, xanh, sạch đẹp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung cho các thị trấn; mở rộng, nâng cấp, nâng loại đô thị để đáp ứng yêu cầu trước mắt và phát triển lâu dài. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17 đô thị trong đó: 01 đô thị loại II là TP Bắc Giang; 02 đô thị loại IV là Chũ - huyện Lục Ngạn, thị trấn Thắng - huyện Hiệp Hòa; 14 đô thị loại V và 02 đô thị được công nhận là đô thị loại V (Phố Kim, huyện Lục Ngạn và Mỏ Trạng, huyện Yên Thế). Dân số đô thị hiện nay khoảng 249.300 người.

Về hạ tầng kỹ thuật đô thị: Các tuyến đường giao thông kết nối các đô thị với những tuyến đường nội bộ vẫn đang tiếp tục được triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp; hệ thống cấp nước cho các đô thị đang được triển khai thực hiện, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch khoảng 83,3%.

Công tác phát triển, mở rộng đô thị, thực hiện chủ trương phát triển đô thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, Sở Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương lập điều chỉnh quy hoạch, đề án nâng loại đô thị theo hướng sáp nhập, như: Sáp nhập xã Phi Mô vào thị trấn Vôi, xã Tân Thịnh vào thị trấn Kép (huyện Lạng Giang); sáp nhập xã An Châu vào thị trấn An Châu, xã Tuấn Mậu vào thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động)…

Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017. Hiện nay, đã có 9/10 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển đô thị; 3/10 huyện, thành phố có hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc địa phương chưa lập chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Về công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 dự án khu đô thị, khu dân mới đã lựa chọn được chủ đầu tư đang triển khai, trong đó: UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư 28 dự án và 08 dự án đang thực hiện lập, trình thẩm định hồ sơ xin chấp thuận đầu tư. Riêng trong năm 2018 UBND các huyện, thành phố đã lựa chọn được chủ đầu tư của 7 dự án; UBND tỉnh chấp thuận đầu tư 6 dự án và phê duyệt điều chỉnh chấp thuận đầu tư 3 dự án.

Trong tổng số 28 dự án đã được chấp thuận đầu tư đang triển khai: có 23 dự án đang triển khai thi công xây dựng; 03 dự án mới được chấp thuận đầu tư trong quý IV/2018 đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; tuy nhiên còn 02 dự án chưa khởi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa giao đất cho chủ đầu tư để khởi công xây dựng (Khu đô thị mới phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang và Khu dân cư số 6 trên TL295B xã Hồng Thái).

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016. Lập điều chỉnh quy hoạch, đề án nâng loại đô thị theo hướng sáp nhập, mở rộng giao thông đô thị, đối với 14 đô thị; Hoàn thành việc sáp nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị cho các đô thị mở rộng, sáp nhập…

Sở Xây dựng Bắc Giang cũng đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý phát triển đô thị của địa phương; Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn về quy hoạch xây theo hướng xác định rõ tỷ lệ, cơ cấu các loại đất làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch xây dựng…

Thân Nam

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn