Xem xét quyết định các chức vụ có hàm trung tướng, thiếu tướng công an

.
Trang Chủ > Kinh Tế
Xem xét quyết định các chức vụ có hàm trung tướng, thiếu tướng công an
13/03/2019 11:11:48

Chiều 13.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướngtrong lực lượng công an.

Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về luật Công an nhân dân (sửa đổi) tại kỳ họp 6 tháng 11.2018

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng và thiếu tướng là nhằm thực hiện theo luật Công an nhân dân sửa đổi năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 6 năm 2018 vừa qua.

Báo chí được đề nghị không dự và đưa tin phiên họp này.

Trước đó, theo cổng thông tin điện tử của Quốc hội, vào ngày 8.3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 13, Ủy ban Quốc phòng an ninh đã thẩm tra tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết này.

Theo đó, Chính phủ đề nghị giao Bộ Công an căn cứ tình hình thực tế, công tác cán bộ trong từng giai đoạn cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định các vị trí cụ thể để xem xét thăng cấp bậc hàm trung tướng cho phù hợp.

Đối với cấp bậc hàm thiếu tướng, Chính phủ cũng đề nghị giao Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền quyết định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng ở 17 đơn vị trực thuộc Bộ này, mà phó cục trưởng, phó tư lệnh và tương đương có cấp bậc hàm là thiếu tướng, theo quy định tại điểm d, khoản 1 của luật Công an nhân dân 2018.

Cũng theo tường thuật của Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về việc cân nhắc quy định cụ thể từng vị trí có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng ngay trong nghị quyết; về số lượng trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng và quy định cấp bậc hàm cao nhất của trưởng cơ quan đại diện của Bộ Công an ở các nước…

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong kết luận phiên họp, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cho biết qua thảo luận, có 2 loại ý kiến về việc quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng và thiếu tướng trong dự thảo nghị quyết.

Theo đó, bên cạnh các ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ còn có ý kiến đề nghị quy định cụ thể từng chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng trong dự thảo nghị quyết để bảo đảm đúng nội dung luật định.

Bên cạnh đó, các ý kiến này đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát nghiên cứu các quy định của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, về việc không được ủy quyền lại, không quy định lại các nội dung các luật khác đã quy định…

Trong đó, khoản 2, điều 25 luật Công an nhân dân sửa đổi quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan công an nhân dân có ghi rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy địnhcụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này.

Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân

1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân được quy định như sau:

a) Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6;

c) Trung tướng, số lượng không quá 35 bao gồm:

Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau đây: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng;

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư;

Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh;

Sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng hoặc tương đương;

d) Thiếu tướng, số lượng không quá 157 bao gồm:

Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều này;

Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11;

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư. Số lượng không quá 3;

Phó cục trưởng, Phó tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 điều này. Số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3;

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3;

Sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng hoặc tương đương;

đ) Đại tá: giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản này; giám đốc bệnh viện trực thuộc bộ; hiệu trưởng các trường trung cấp công an nhân dân;

e) Thượng tá: trưởng phòng và tương đương; trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc T.Ư; trung đoàn trưởng;

g) Trung tá: đội trưởng và tương đương; trưởng công an xã, phường, thị trấn; tiểu đoàn trưởng;

h) Thiếu tá: đại đội trưởng;

i) Đại úy: trung đội trưởng;

k) Thượng úy: tiểu đội trưởng.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này.

3. Sĩ quan công an nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm c khoản 1 điều này và trường hợp đặc biệt được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan bộ có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn lực lượng; trưởng phòng tham mưu, nghiệp vụ, trưởng công an quận thuộc Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất cao hơn 1 bậc quy định tại điểm e khoản 1 điều này.

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong công an nhân dân.

loading...

TIN LIÊN QUAN
UBTVQH xem xét, thông qua các Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.
Thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh Trung tướng, Thiếu tướng
Tại phiên họp thứ 32, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng…    
Thông qua quy định các chức danh sỹ quan công an được mang hàm Trung tướng, Thiếu tướng
 UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32, bắt đầu từ sáng nay, 11/3, có nội dung xem xét thông qua nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.
Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định các chức danh nào?
Với lực lượng vũ trang, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
Bộ Nội vụ đề nghị dừng bổ nhiệm mới các chức danh 'hàm'
Bộ Nội vụ vừa gửi thông báo tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc không bổ nhiệm chức danh “hàm”, chờ Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Thông qua nghị quyết quy định chức vụ có hàm Trung tướng, Thiếu tướng
Theo kế hoạch chương trình, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/3.
Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định những chức danh nào?
Với lực lượng vũ trang, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
Từ nay, Bộ Chính trị sẽ trực tiếp quyết định các chức danh nào?
Theo Quy định 105, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
Xem xét nghị quyết về chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất Trung tướng
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, so với dự kiến chương trình Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được thông báo, có 5 nội dung bị rút ra khỏi chương trình do các cơ quan không bảo đảm tiến độ chuẩn bị...
"PV bị gạt tay trúng má": Đề nghị xem xét lại việc xử phạt
Báo Tuổi trẻ vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt hành chính PV Quang Thế.
Thủ tướng yêu cầu xử lý việc bổ nhiệm người nhà
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị các địa phương thu hồi quyết định, xem xét miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp bổ nhiệm người nhà sai quy định.
Xem xét các sai phạm về đất đai trong giải quyết thi hành án sân Chi Lăng
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận định, vụ án liên quan đến sân Chi Lăng có nhiều sai phạm trong việc giao đất, cấp đất… nên khả năng phải xem xét lại các yếu tố này trong giải quyết vụ án.
Kinh phí khởi động lại Ethanol Dung Quất và Xơ sợi Đình Vũ do các cổ đông xem xét, quyết định
Theo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản 428/TB-VPCP, kinh phí khởi động lại Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy sản xuất cồn sinh học Ethanol Dung Quất do các cổ đông của các doanh nghiệp này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
Xây dựng quy định sĩ quan công an có cấp hàm Trung tướng, Thiếu tướng
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật công an nhân dân 2018. Thủ tướng phân công Bộ Công an chủ trì xây dựng quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định chi tiết trong luật.
  Thế Giới
 • NATO yêu cầu thả ngay thủy thủ Ukraine bị giam giữ tại Nga
 • Về thôi Theresa May
 • Nổ tàu chở hàng ở cảng Thái Lan, ít nhất 50 người bị thương
  Xã Hội
 • Miền Bắc đầu tuần mưa giông, vùng núi có nguy cơ sạt lở đất
 • Lớp 42/43 học sinh giỏi: Đường giật lùi của giáo dục?
 • Gian lận thi cử ở Sơn La: 'Không muốn nhắc đến nữa'
  Tâm Linh & Nhân Tướng Học
 • Chúa Jesus từng nghiên cứu Phật Pháp hơn 16 năm ở Ấn Độ?
 • Ghi chép về công năng đặc dị: Nhìn thấy tương lai thông qua thiên nhãn thông
 • “Tôi không thích thiền” nhưng đây là lý do vì sao tôi hay thiền định
  Học Làm Người
 • Hải quan Quảng Trị: Khoản tiền thu thêm chỉ đủ mua vài lon bia, con gà…
 • Nói xấu PCT UBND TP.HCM trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng
 • Nghệ An: Thủy điện bất ngờ xả nước, 1 người tử vong
  Nghệ Thuật Sống
 • 6 nhân vật trong Tam Quốc nhờ đại ‘Nhẫn’ mà làm nên việc lớn
 • Khi bị bắt vào viện tâm thần, làm thế nào để chứng minh bạn là người bình thường?
 • Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Có thể nhẫn mới có hậu phúc
  Thế Giới Động - Thực Vật
 • Đã xác định được nguồn gốc của cây cần sa?
 • Vườn cây cổ thụ xoắn ốc kỳ quái thu hút du khách ở Canada
 • Giới khoa học bất ngờ khi thấy tinh tinh ăn thịt rùa
  Kỳ Đặc
 • Giải bí ẩn hiện tượng "mắt rồng" nổi bật, ảo diệu
 • Gắn máy nén khí vào hậu môn của bạn để nghịch và hậu quả khủng khiếp
 • Phát hãi với các kiểu “đối tác tình dục" quái dị
  Văn Hóa
 • Chán váy vóc gợi cảm, Sam "biến hình" cá tính vẫn tranh thủ khoe vòng eo con kiến
 • Nghệ sĩ Lê Vân: 'Tôi đã ngộ ra ý nghĩa của hạnh phúc' | Văn hóa | Thanh Niên
 • Ca sĩ Đoan Trang thừa nhận sai khi định kiến 'trai đẹp hát dở'
  Kinh Tế
 • Hết mụn đầu đen nhanh chóng nhờ thay đổi những thói quen này
 • Những thay đổi quan trọng trong Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
 • Thêm một công cụ giải quyết tranh chấp thương mại
  Khoa Học - Công Nghệ
 • Cảnh sát môi trường thừa nhận có gửi cát tang vật cho doanh nghiệp vi phạm
 • Chiếc laptop dính đầy mã độc được rao bán hơn 1 triệu USD
 • VNPT giới thiệu giải pháp CNTT cho nông nghiệp công nghệ cao
  Thể Thao
 • Trực tiếp Buriram vs Muangthong: Xuân Trường đối đầu Văn Lâm
 • Văn Lâm trước cuộc đụng độ Xuân Trường: Chuyên môn không xen lẫn tình cảm
 • "Yêu râu xanh" trượt băng hại đời 10 mỹ nhân: 14 tuổi đã bị lạm dụng
  Giải Trí
 • Hà Tăng diện áo dài xuyên thấu cùng yếm lót, fan 'nhao nhao' chê già
 • Chủ nhân siêu hit 'Havana' Camila Cabello bóng gió 'thả thính': Sẽ có một dự án tựa 'cơn bão dữ dội' vào tháng sau!
 • Paris Hilton ca ngợi vòng 3 của bạn thân Kim Kardashian trong MV mới
  Pháp Luật
 • Vụ giết, chôn xác phi tang 3 bà cháu: Tang thương bao trùm xóm nhỏ
 • Bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên vì liên quan đến ma túy
 • Rúng động vụ 3 bà cháu bị sát hại chôn xác trong vườn cà phê
  Giáo Dục
 • Học kiểu ứng thí, có bền?
 • Giáo viên chủ nhiệm: Tâm và tầm
 • Khánh Hòa: Hồ bơi đầu tiên trong trường học ở Nha Trang dạy bơi dịp hè
  Sức Khỏe
 • Hơn 90% ca tử vong do ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá
 • Món mì Ý ngon chuẩn vị hóa ra có cách làm dễ vô cùng!
 • Mận chín rộ, học ngay mẹ đảm 9x làm ô mai mận để dành ăn dần thôi!
  Ô tô - Xe Máy
 • Linh kiện Bosch dính bê bối khí thải, phạt 90 triệu Euro
 • Vianlines vẫn trong kỳ đen tối khi lợi nhuận đặt ra mức 0 đồng
 • Không khí sôi động tại giải đấu âm thanh xe hơi EMMA 2019
  Nhà Đất
 • Xây lệch tầng mang ánh sáng tràn vào nhà ống Sài Gòn
 • Khai trương khách sạn 5 sao đầu tiên trong tổ hợp Cocobay Đà Nẵng
 • Cụ bà gần 80 tuổi chi hơn nửa nghìn tỷ sở hữu City Land rồi ủy quyền cho chủ cũ
  Tình Yêu - Giới Tính
 • Có những người đàn bà cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh
 • Cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc của loạt nữ BTV, MC đình đám đài VTV
 • Tử vi chủ nhật (26/05): Thiên Bình căng thẳng không đáng có
Nguồn: thoibao.today