Xem xét quyết định các chức vụ có hàm trung tướng, thiếu tướng công an

.
Trang Chủ > Kinh Tế
Xem xét quyết định các chức vụ có hàm trung tướng, thiếu tướng công an
13/03/2019 11:11:48

Chiều 13.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướngtrong lực lượng công an.

Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về luật Công an nhân dân (sửa đổi) tại kỳ họp 6 tháng 11.2018

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng và thiếu tướng là nhằm thực hiện theo luật Công an nhân dân sửa đổi năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 6 năm 2018 vừa qua.

Báo chí được đề nghị không dự và đưa tin phiên họp này.

Trước đó, theo cổng thông tin điện tử của Quốc hội, vào ngày 8.3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 13, Ủy ban Quốc phòng an ninh đã thẩm tra tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết này.

Theo đó, Chính phủ đề nghị giao Bộ Công an căn cứ tình hình thực tế, công tác cán bộ trong từng giai đoạn cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định các vị trí cụ thể để xem xét thăng cấp bậc hàm trung tướng cho phù hợp.

Đối với cấp bậc hàm thiếu tướng, Chính phủ cũng đề nghị giao Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền quyết định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng ở 17 đơn vị trực thuộc Bộ này, mà phó cục trưởng, phó tư lệnh và tương đương có cấp bậc hàm là thiếu tướng, theo quy định tại điểm d, khoản 1 của luật Công an nhân dân 2018.

Cũng theo tường thuật của Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về việc cân nhắc quy định cụ thể từng vị trí có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng ngay trong nghị quyết; về số lượng trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng và quy định cấp bậc hàm cao nhất của trưởng cơ quan đại diện của Bộ Công an ở các nước…

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong kết luận phiên họp, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cho biết qua thảo luận, có 2 loại ý kiến về việc quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng và thiếu tướng trong dự thảo nghị quyết.

Theo đó, bên cạnh các ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ còn có ý kiến đề nghị quy định cụ thể từng chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng trong dự thảo nghị quyết để bảo đảm đúng nội dung luật định.

Bên cạnh đó, các ý kiến này đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát nghiên cứu các quy định của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, về việc không được ủy quyền lại, không quy định lại các nội dung các luật khác đã quy định…

Trong đó, khoản 2, điều 25 luật Công an nhân dân sửa đổi quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan công an nhân dân có ghi rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy địnhcụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này.

Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân

1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân được quy định như sau:

a) Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6;

c) Trung tướng, số lượng không quá 35 bao gồm:

Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau đây: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng;

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư;

Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh;

Sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng hoặc tương đương;

d) Thiếu tướng, số lượng không quá 157 bao gồm:

Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều này;

Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11;

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư. Số lượng không quá 3;

Phó cục trưởng, Phó tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 điều này. Số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3;

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3;

Sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng hoặc tương đương;

đ) Đại tá: giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản này; giám đốc bệnh viện trực thuộc bộ; hiệu trưởng các trường trung cấp công an nhân dân;

e) Thượng tá: trưởng phòng và tương đương; trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc T.Ư; trung đoàn trưởng;

g) Trung tá: đội trưởng và tương đương; trưởng công an xã, phường, thị trấn; tiểu đoàn trưởng;

h) Thiếu tá: đại đội trưởng;

i) Đại úy: trung đội trưởng;

k) Thượng úy: tiểu đội trưởng.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này.

3. Sĩ quan công an nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm c khoản 1 điều này và trường hợp đặc biệt được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan bộ có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn lực lượng; trưởng phòng tham mưu, nghiệp vụ, trưởng công an quận thuộc Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất cao hơn 1 bậc quy định tại điểm e khoản 1 điều này.

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong công an nhân dân.


TIN LIÊN QUAN
UBTVQH xem xét, thông qua các Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.
Thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh Trung tướng, Thiếu tướng
Tại phiên họp thứ 32, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng…    
Thông qua quy định các chức danh sỹ quan công an được mang hàm Trung tướng, Thiếu tướng
 UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32, bắt đầu từ sáng nay, 11/3, có nội dung xem xét thông qua nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.
Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định các chức danh nào?
Với lực lượng vũ trang, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
Bộ Nội vụ đề nghị dừng bổ nhiệm mới các chức danh 'hàm'
Bộ Nội vụ vừa gửi thông báo tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc không bổ nhiệm chức danh “hàm”, chờ Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Thông qua nghị quyết quy định chức vụ có hàm Trung tướng, Thiếu tướng
Theo kế hoạch chương trình, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/3.
Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định những chức danh nào?
Với lực lượng vũ trang, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
Từ nay, Bộ Chính trị sẽ trực tiếp quyết định các chức danh nào?
Theo Quy định 105, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
Xem xét nghị quyết về chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất Trung tướng
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, so với dự kiến chương trình Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được thông báo, có 5 nội dung bị rút ra khỏi chương trình do các cơ quan không bảo đảm tiến độ chuẩn bị...
"PV bị gạt tay trúng má": Đề nghị xem xét lại việc xử phạt
Báo Tuổi trẻ vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt hành chính PV Quang Thế.
Thủ tướng yêu cầu xử lý việc bổ nhiệm người nhà
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị các địa phương thu hồi quyết định, xem xét miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp bổ nhiệm người nhà sai quy định.
Kinh phí khởi động lại Ethanol Dung Quất và Xơ sợi Đình Vũ do các cổ đông xem xét, quyết định
Theo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản 428/TB-VPCP, kinh phí khởi động lại Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy sản xuất cồn sinh học Ethanol Dung Quất do các cổ đông của các doanh nghiệp này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
Xây dựng quy định sĩ quan công an có cấp hàm Trung tướng, Thiếu tướng
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật công an nhân dân 2018. Thủ tướng phân công Bộ Công an chủ trì xây dựng quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định chi tiết trong luật.
9 địa phương có lãnh đạo “bổ nhiệm người nhà”: Miễn nhiệm các trường hợp sai phạm
Về việc lãnh đạo một số địa phương bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi quyết định vi phạm, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm...
  Thế Giới
 • Thầy bói lĩnh án 3 năm tù vì… làm mối không thành
 • Phi công bất ngờ giải cứu máy bay Boeing 737 MAX khỏi thảm họa
 • Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ nơi đặt S-400 đầu tiên mua từ Nga
  Xã Hội
 • Tài xế xe buýt vượt đèn đỏ bị cấm lái xe, vẫn "cãi cùn" không vi phạm
 • Tranh cãi trong việc chi 250 tỷ đồng lắp camera giám sát ở Cần Thơ
 • Công bố quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Công an TP. Hải Phòng
  Tâm Linh & Nhân Tướng Học
 • Mọi sự đều đã được định sẵn: Đến ván cờ hay văn chương vốn đã được an bài
 • Định cư ở nước ngoài liệu có sung sướng như nhiều người vẫn tưởng tượng?
 • Nhà mới xây không người ở bỗng chốc hóa thành ngôi nhà ma
  Học Làm Người
 • Con gái đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” bị ung thư máu
 • 7 cụ bà độc thân mua nhà ở chung: Chỉ phụ nữ mới có thể ‘mang lại hạnh phúc cho nhau’!
 • Nam sinh tiều tụy vì bị vạ oan vụ ‘cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh lớp 10’
  Nghệ Thuật Sống
 • 6 nhân vật trong Tam Quốc nhờ đại ‘Nhẫn’ mà làm nên việc lớn
 • Khi bị bắt vào viện tâm thần, làm thế nào để chứng minh bạn là người bình thường?
 • Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Có thể nhẫn mới có hậu phúc
  Thế Giới Động - Thực Vật
 • Trung Quốc nhân bản vô tính chó nghiệp vụ
 • Con chim bồ câu giá hơn 1 triệu bảng Anh có gì đặc biệt?
 • Cá mặt trời khổng lồ dạt lên bờ biển Australia
  Kỳ Đặc
 • Cá mặt trăng khổng lồ dạt vào bãi biển gây kinh ngạc
 • CAP Vĩnh Tuy tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh
 • Sau điều khó tin, người bệnh bỗng khỏi bệnh đeo đẳng 8 năm
  Văn Hóa
 • Shim madam - nút thắt bí ẩn liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon, Choi Jin Sil và đứng sau chi phối hàng loạt bê bối kinh khủng nhất xứ Hàn?
 • Ở tuổi U50, "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng gây sốt vì quá đẹp, được khen như tiên nữ giáng trần
 • Từ bê bối Seungri đến chuyện phạt 200.000 tội sàm sỡ: Chúng ta đang làm cái gì với phụ nữ vậy?
  Kinh Tế
 • Khốn khổ cảnh vay 'tín dụng đen' để đầu tư trồng dưa hấu
 • Quảng Trị thả gần 10 nghìn con cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản
 • Kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh
  Khoa Học - Công Nghệ
 • Top 12 smartphone tốt nhất thế giới
 • Giá bán Huawei P30 từ 9,7 triệu đồng
 • AirPods mới trình làng với vỏ sạc không dây, lệnh Siri, pin trâu hơn
  Thể Thao
 • Cầu thủ 430 triệu USD: Hợp đồng "bom tấn" rung chuyển địa...
 • Chân dài Việt 1m83 làm "chao đảo" bóng chuyền: Phụ công...
 • Đua xe F1: “Lời nguyền pole” của Hamilton, 11 năm khát vọng đỉnh cao
  Giải Trí
 • ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng gây bão vì quá đẹp tuổi 45
 • Cây dủ dẻ hoa thơm quả ngọt ở Việt Nam có gì đặc biệt?
 • Cô gái Bến Tre viết status ‘Đêm nay tao chết nè’ 4 tiếng trước khi tử nạn
  Pháp Luật
 • Tạm hoãn phiên xử cựu CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm
 • Phóng viên bị đánh khi vừa rời doanh nghiệp: Khởi tố 3 đối tượng
 • Tài xế ôtô rút dao đâm gục người sau va chạm: Nạn nhân đang đi ship hàng
  Giáo Dục
 • TPHCM: Giáo viên kiện đòi hiệu trưởng xin lỗi, đền bù 23 triệu đồng
 • Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đi nước ngoài sai quy định
 • Doanh nghiệp Nhật Bản trao 12 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Đại học Đông Á
  Sức Khỏe
 • Chưa hết hoang mang vì sán lợn, lại phát hiện một phụ nữ nhiễm sán lá gan nhiều năm vì thói quen này
 • "Vợ chồng tôi đang cố gắng có con nhưng chính điều đó lại hủy hoại đời sống tình dục của cả hai"
 • Công thức sườn chiên mắm ăn thử là mê
  Ô tô - Xe Máy
 • Mercedes-Benz giới thiệu GLC Coupe 2020 thế hệ mới
 • Vận chuyển hàng không xe ô tô VinFast Lux đến 14 nước để kiểm thử
 • Bentley Continental GT có thêm bản "giá rẻ", sử dụng động cơ V8
  Nhà Đất
 • Hà Nội “bêu” tên 43 chung cư, cao ốc vi phạm trật tự xây dựng
 • Kiểm tra công tác PCCC của Tập đoàn Mường Thanh
 • Có được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần hai?
  Tình Yêu - Giới Tính
 • Nàng dâu cho bố mẹ chồng vay 500 triệu, đến khi đòi lại thì nhận được câu trả lời gây choáng thế này
 • Tình yêu của cặp đôi đũa lệch hot MXH một thời giờ mới có lời giải đáp về người đàn ông số hưởng đấy
 • Gặp tình yêu sét đánh, vợ mãn nguyện rồi chết lặng khi biết mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác
Nguồn: thoibao.today