DIG, HBC, VCI, PVC, C32, FTM, SSN: Thông tin giao dịch cổ phiếu

.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu trong thời gian 29/3 đến 26/4. Trước giao dịch, ông Cường sở hữu 7,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,82% vốn.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Pyn Elite Fund tiếp tục bán 971.310 cổ phiếu vào ngày 20/3. Sau giao dịch, quỹ ngoại còn sở hữu 15,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,69% vốn.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Công ty đã dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mua lại 50.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 20.000 đồng/co để làm cổ phiếu quỹ.

Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (PVC): Tổng giám đốc Hoàng Trọng Dũng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trong thời gian 28/3 đến 26/4 thông qua phương thức khớp lệnh. Ông Dũng hiện sở hữu 39.000 cổ phiếu.

CTCP Miền Đông (MDG): CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) mua xong 500.000 cổ phiếu vào ngày 25/3, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 33,76% vốn.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM): Cổ đông Lâm Văn Dĩnh đã mua 883.000 cổ phiếu vào ngày 19/3. Sau giao dịch, ông Dĩnh nắm 5,2 triệu cổ phiếu, chiếm 10,38% vốn.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN): Cổ đông Trần Minh Tính bán 1,14 triệu cổ phiếu vào ngày 7/3 do nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Tính còn nắm hơn 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,15% vốn.

Nguồn: ndh.vn