Thêm một doanh nghiệp báo lãi vượt 13% kế hoạch năm

.

Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Mã: TCT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm với lãi trước thuế tháng đạt 83 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm.

Cụ thể, trong quý II, TCT đạt doanh thu 28 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 41% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình lý do, công ty cho biết lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo - máng trượt trong quý này tăng, hệ thống cáp treo đã được sử dụng tối đa công suất. Vì thế, doanh thu mảng này cũng tăng tới 37,5% cùng kỳ.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 130 tỷ đồng, tăng 8% nhưng lợi nhuận tăng nhẹ 0,5%, đạt 83 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty vượt 13% lợi nhuận và hoàn thành 75% doanh thu.

Tuy nhiên cần lưu ý, TCT đặt kế hoạch lãi 2018 thấp hơn con số thực hiện năm 2017 tới 22%.

Tính đến cuối kỳ, TCT có lãi lũy kế 99,7 tỷ đồng trên vốn điều lệ 127,88 tỷ đồng. Công ty không có vay nợ ngân hàng, tiền và tương đương tiền ở mức 131,7 tỷ đồng, gấp 3,3 lần đầu năm.

Nguồn: ndh.vn