Thị trường TPCP ngày 12/7: Lãi suất thực hiện giảm

.
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 12/7, thị trường có khối lượng chào mua và chào bán bằng nhau. Trong đó, kỳ hạn 3 năm có khối lượng chào mua lớn nhất, đạt 4,2 triệu trái phiếu.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10-15 năm, 15-20 năm và 25-30 năm với tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 29,25 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất

Trong phiên, lãi suất chào tại các kỳ hạn 9 tháng, 2 năm, 3-5 năm và 5 năm tăng từ 5 đến 10 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 6 tháng, 1 năm và 3 năm không thay đổi so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7-10 năm và 10-15 năm giảm từ 1 đến 41 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ ngày 6-12/7
Nguồn: thoibaonganhang.vn