Quảng cáo đầy ẩn ý, iPhone mới chắc chắn sẽ có 2 SIM?

.
Nguồn: phapluatnet.vn