BOT Cai Lậy hoạt động trở lại với mức phí giảm mạnh

.

 

Mức phí được điều chỉnh giảm giá tối đa cho tất cả các phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy. Cụ thể: xe nhóm I từ 35.000 đồng 1 lượt xuống còn 15.000 đồng 1 lượt, mức giảm 57%.

Vùng giảm giá dịch vụ mở rộng từ bán kính 5 km trước đây ra 10 km với 31 xã, phường, thị trấn trong khu vực. Phương tiện kinh doanh được giảm 50% giá dịch vụ qua trạm. Những phương tiện không kinh doanh được giảm phí 100%.

Để chuẩn bị cho trạm BOT Cai Lậy hoạt động, nhà đầu tư đã hoàn tất việc sửa chữa, bảo trì đảm bảo khai thác an toàn, đồng thời phối hợp cùng các ngành hữu quan thống nhất phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc khi qua trạm, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.

Nguồn: www.antv.gov.vn