FPT báo lãi sau thuế 794 tỷ đồng quý I, tăng trưởng 22% nhờ khối Công nghệ và thị trường nước ngoài

Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2019. Kết thúc quý I, doanh thu của FPT đạt 5.666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 794 tỷ đồng, tăng 19% và 22% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2018, đạt 16,9%.

FPT_1311469  Lợi nhuận trước thuế của FPT tăng 23% nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ khối công nghệ.

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 2.984 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 44% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 2.303 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 40%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng từ mức 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79% so với cùng kỳ (thị trường Mỹ).

Khối Viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 368 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 8%. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 95% doanh thu của toàn khối. Doanh thu của mảng này đạt 2.263 tỷ đồng và lãi trước thuế 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 10% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 2.459 tỷ đồng doanh thu, 362 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng lần lượt 35 và 36% so với cùng kỳ. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 38% và 43% (3 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 34% và 38%).

Hoàng Kiều

Nguồn: sohuutritue.net.vn