Bất động sản Vĩnh Long: Sự sống dậy sau gần chục năm đóng băng

.
Nguồn: www.24h.com.vn