Vượt nhóm NHTM nhà nước, NH CSXH “á quân” về tăng trưởng tổng tài sản

.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật dữ liệu thống kê về các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD).

7 NHTM nhà nước chiếm 44% tổng tài sản có toàn hệ thống

Thống kê cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tính đến cuối tháng 11.2018, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,23% so với hồi đầu năm.

Xét về tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tổng tài sản tăng nhanh nhất, với tốc độ tăng 18,34%, đạt 1,13 triệu tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là ngân hàng Chính sách xã hội với tốc độ tăng 11,86% đạt 196.470 tỷ đồng.

Quỹ tín dụng nhân dân và công ty tài chính cũng có tổng tài sản tăng trưởng trên 9%, lần lượt là 9,71% và 9,15%.

 vuot nhom nhtm nha nuoc, nh csxh “a quan” ve tang truong tong tai san hinh anh 1 

Thống kê cho thấy, nhóm NHTM cổ phần có tổng tài sản tăng 9,07%, đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,7% của hệ thống.

Nhóm NHTM nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 44%, tương đương tổng tài sản 4,8 triệu tỷ đồng, tăng trên 5% so với số đầu năm.

Về vốn tự có, quán quân tăng trưởng thuộc về nhóm công ty tài chính, cho thuê với mức tăng trên 37% đạt trên 32 nghìn tỷ. Trong khi vốn tự có của khối ngân hàng bao gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank chỉ tăng nhẹ 3,36% lên 263 nghìn tỷ thì vốn tự có của các NHTM cổ phần tăng mạnh 12,5% đạt gần 327 nghìn tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, các NHTM cổ phần có vốn điều lệ tăng 22,12% đạt 262,3 nghìn tỷ đồng trong khi nhóm NHTM nhà nước chỉ tăng nhẹ 0,08% đạt 147,9 nghìn tỷ.

Ngân hàng chính sách xã hội, "á quân" về tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

Dữ liệu thống kê của NHNN cũng cho thấy, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) cuối tháng 11.2018 ở mức 9,33%, thấp hơn so với bình quân của hệ thống là 11,4%.

CAR của nhóm NHTM cổ phần ở mức cao hơn là 11,13%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất, đạt tới 26,26%.

 vuot nhom nhtm nha nuoc, nh csxh “a quan” ve tang truong tong tai san hinh anh 2 

Trong khi đó, thống kê về khả năng sinh lời của các ngân hàng tính đến hết quý III.2018 cho thấy, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) cao nhất thuộc về nhóm công ty tài chính, cho thuê với 3,02%. Đứng thứ hai là Ngân hàng chính sách xã hội với ROA đạt 1,02%.

Nhóm NHTM cổ phần, quỹ tín dụng nhân dân và nhóm NH liên doanh, nước ngoài có tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) giao động trong khoảng 0,76 – 0,88%.

ROA của nhóm NHTM Nhà nước ở mức khá thấp, đạt 0,52%, chỉ đứng trên Ngân hàng Hợp tác xã (0,42%) và thấp hơn ROA trung bình của toàn hệ thống là 0,7%.

Đối với chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), nhóm các công ty tài chính, cho thuê cũng đang dẫn đầu với 13,83%, tiếp đến là Quỹ tín dụng nhân dân với mức 12,95%.

ROE của các NHTM Nhà nước đạt 10,21% và của khối NHTMCP là 9,88%, cao hơn mức ROE trung bình toàn ngành là 9,06%.

Nguồn: danviet.vn