Gỗ Trường Thành nhận sáp nhập Sứ Thiên Thanh

.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) thông báo nhận sáp nhập CTCP Sứ Thiên Thanh (STT). Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 21/5 khi Kỹ nghệ gỗ Trường Thành được chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ.

Sau sáp nhập, Sứ Thiên Thanh sẽ chấm dứt tồn tại, Kỹ nghệ gỗ Trường Thành sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghiệp vụ liên quan và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch với các tổ chức, cán nhân. Gỗ Trường Thành và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn.

Theo phương án được thông qua tại đại hội bất thường 2018, Gỗ Trường Thành sẽ phát hành 96,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ ỷ lệ 8,21 đổi 1 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên 3.146 tỷ đồng và lượng cổ phiếu mới phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích của việc sáp nhập nhằm giúp Gỗ Trường Thành thoát nguy cơ lỗ lũy kế. Trong quý I, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu 198,2 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ ròng gần 2 tỷ đồng trong khi quý I/2018 lãi gần 2,6 tỷ đồng.

Công ty có khoản lỗ lũy kế 2.210 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 19,6 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn