Một cá nhân bị phạt do chậm CBTT khi giao dịch cổ phiếu SCO

.

Ngày 19/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Minh (địa chỉ: ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Minh bị phạt 37,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Minh đã thực hiện giao dịch mua 241.578 cổ phiếu SCO của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản vào ngày 15/6/2018, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCO của ông Minh sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của SCO, ông Minh trở thành cổ đông lớn của SCO nhưng đến ngày 13/7/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công văn giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh.

Bên cạnh đó, ông Minh báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ngày 22/6/2018, ông Minh đã mua 128.439 cổ phiếu SCO dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 241.578 cổ phiếu lên 370.017 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,94% lên 9,1%). Ngày 12/7/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh.

Nguồn: ndh.vn