Diện tích cà phê trên địa bàn Đắk Lắk có thể giảm 231 ha

.
Ảnh minh họa

Theo số liệu của Cục Thống kê Đắk Lắk, trong niên vụ 2017-2018, diện tích cà phê là 204.808 ha, tăng 1.071 ha so với niên vụ trước. Trong đó, diện tích cho sản phẩm 187.279 ha; năng suất bình quân đạt 24,55 tạ/ha; tổng sản lượng ước đạt 459.785 tấn, tăng 11.975 tấn so với niên vụ 2016-2017. Toàn tỉnh có 12 công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, với tổng diện tích 15.612,70 ha, sản lượng đăng ký 48.691 tấn/năm. Tính đến hết niên vụ 2017-2018, các địa phương thực hiện tái canh cà phê được 26.818 ha, đạt 64,48% kế hoạch, riêng năm 2018 thực hiện tái canh được 4.862 ha, đạt 71,09% kế hoạch. 

Về hoạt động chế biến và xuất khẩu, niên vụ 2017-2018 Đắk Lắk có 301 cơ sở chế biến cà phê, tăng 41 cơ sở so với niên vụ 2016-2017; xuất khẩu cà phê đạt 191.169 tấn, giảm 9.993 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 365,020 triệu USD, giảm 80,238 triệu USD so với niên vụ trước.

Dự kiến niên vụ 2018-2019, diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh là 204.577 ha, giảm 231 ha so với niên vụ 2017-2018; năng suất bình quân ước 24,46 tạ/ha; tổng sản lượng ước đạt khoảng 464.175 tấn. Quan điểm của tỉnh là không tăng diện tích cà phê ngoài quy hoạch, tập trung tái canh cà phê theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm đến việc phát triển sản phẩm cà phê đặc sản của Đắk Lắk 

Nguồn: thoibaonganhang.vn