Bộ Giao thông chỉ đạo giảm phí BOT

.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa có văn bản đề nghị các Thứ trưởng chỉ đạo và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017. Một trong những nội dung được nhấn mạnh là có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT. 

"Vụ Đối tác công - tư phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng", văn bản nêu rõ. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư đốc thúc việc phân bổ và giao vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2017 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng và Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Vụ này phải tham mưu việc tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân. Bộ trưởng cũng đôn đốc Vụ phải khẩn trương tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh vốn ODA từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện, có khả năng giải ngân cao hơn. 

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Đối tác công - tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo đề xuất để xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương 6 sắp tới. 

Vụ Kết cấu hạ tầng, Cục Hàng hải và các đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn.

Nguồn: www.vndaily.vn