VIB chi hơn 1.200 tỷ đồng mua lại 57 triệu cổ phiếu quỹ

.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát hành văn bản xác nhận việc tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) làm cổ phiếu quỹ vào ngày 20/10.

1  

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho VIB thực hiện việc mua cổ phiếu VIB làm cổ phiếu quỹ, căn cứ trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 5/10/2017. Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu lấy từ quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phiếu quỹ VIB đăng ký mua lại tối đa là 57 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,1% vốn điều lệ của ngân hàng. 

Thời gian giao dịch dự kiến của VIB diễn ra từ ngày 1-30/11 theo phương thức khớp lệnh hay giao dịch thoả thuận.

Cổ phiếu của VIB đang giao dịch tại UpCoM quanh mức giá 21.500 đến 22.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy để mua vào gần 57 triệu cổ phiếu quỹ, VIB dự kiến phải bỏ ra hơn 1.200 tỷ đồng.  

Theo báo cáo tài chính trước kiểm toán 9 tháng đầu năm vừa công bố, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Tổng tài sản gần 117.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016. Tín dụng của VIB ở mức 77.794 tỷ đồng, tăng 19% sau khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 22% cho năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu 2,36%, giảm 0,23% so với quý trước và đầu năm.

Nguồn: www.vndaily.vn