Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với hơn 42.000 tấn thép nhập khẩu

.
Căn cứ báo cáo của Cục phòng vệ Thương mại về việc thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ, Bộ trưởng Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài để sản xuất vật liệu hàn cho 5 doanh nghiệp trong năm 2019, với tổng lượng cấp miễn trừ là 42.763 tấn.
 
Hai công ty có lượng cấp miễn trừ cao nhất trong đợt rà soát lần này là Công ty CP Kim Tín Hưng Yên (15.503 tấn) và Công ty CP Tập đoàn Kim Tín (16.665 tấn).
 
 
Nguồn: Bộ Công Thương.
 
Trước đó, vào cuối tháng 12, Bộ Công Thương từng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho hơn 32.000 tấn tôn màu nhập khẩu trong năm 2019.
 
Phan Vũ Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn