Thủ tướng ra kế hoạch triển khai CPTPP

.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 
Ngoài thông tin tuyên truyền, phổ biến thông tin về hiệp định và các thị trường CPTPP, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương triển khai công tác xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguôn nhân lực; thực hiện các chính sách liên quan tới công đoàn...
 
Về công tác thể chế, luật pháp, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết khác của Việt Nam khi tham gia CPTPP. Đồng thời, các cơ quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng lộ trình của CPTPP.
 
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế.
 
Đồng thời, các cơ quan chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ biến động thị trường quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
 
Việc đẩy mạnh việc dạy nghề gắn với doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh cũng được chú trọng trong kế hoạch triển khai hiệp định CPTPP. Các biện pháp kỹ thuật như tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ, bảo vệ môi trường… được lưu ý rõ trong bối cảnh hiện nay.
 
Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tăng cường sử dụng hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực phòng vệ thương mại nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu về nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Cùng với đó, các bên chủ động xây dựng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước, ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.
 
Các doanh nghiệp, liên ngành, địa phương có cơ chế phối hợp để ứng phó với các vụ điều tra phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp của CPTPP.
 
Thủ tướng lưu ý việc cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ...
 
Thủ tướng cho biết cần tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật – công nghệ, luật, tài chính…
 
Thủ tướng yêu cầu tiến hành đánh giá định lượng những tác động của Hiệp định CPTPP đối với các ngành sản xuất, cung cấp dịch vụ để từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành này.
 
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện của mình, gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/3 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng.
 
Nam Anh Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn