Thông tư 02/2019/TT-NHNN: Gỡ 'nút thắt' về tài khoản thanh toán cho tổ chức không là pháp nhân

(TBTCVN) - Thay vì việc quy định chỉ có cá nhân và pháp nhân, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cho phép cả cá nhân, tổ chức có pháp nhân và không có pháp nhân đều được mở tài khoản thanh khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
ck
Việc “gỡ vướng” tại Thông tư 02/2019/TT-NHNN đã tạo điều kiện duy trì sự tích cực của dòng vốn ngoại trên thị trường.
Quy định mới này tại Thông tư 02/2019/TT-NHNN đã giải tỏa được nỗi lo về việc phải đóng tài khoản thanh toán đối với các tổ chức không phải là pháp nhân trước đó; từ đó, tạo thêm điều kiện để các tổ chức này tiếp tục tham gia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chính thức gỡ "nút thắt"

Ngày 28/2/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi (Thông tư 02), bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2019, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-NHNN và Thông tư số 02/2018/TT-NHNN ngày 12/2/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN.

Theo đó, điểm thay đổi nhận được sự quan tâm nhiều nhất trên thị trường là Thông tư 02 đã bổ sung thêm quy định "doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác", cũng là đối tượng được mở tài khoản thanh toán, thay vì chỉ có cá nhân và pháp nhân như trước. Cụ thể, đối tượng mở tài khoản thanh toán sẽ là tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thông tư mới còn yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp với khách hàng là tổ chức (trừ tổ chức là pháp nhân) đã mở tài khoản thanh toán trước thời điểm Thông tư số 32/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, thực hiện việc thay đổi chủ tài khoản là tổ chức mở tài khoản thanh toán mà không cần ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của khách hàng.

Tạo điều kiện hỗ trợ dòng vốn nước ngoài  vào Việt Nam

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay có rất nhiều loại hình tổ chức không có tư cách pháp nhân, như: các văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức nước ngoài, văn phòng nhà thầu của nhà thầu nước ngoài, các tổ chức đầu tư dưới loại hình quỹ đầu tư (không có tư cách pháp nhân), quỹ tín thác… 

Trước đó, khi Thông tư 02 chưa được ban hành, một số ý kiến cho rằng, ở góc độ các nhà đầu tư và ngành Ngân hàng, việc yêu cầu các tổ chức không có tư cách pháp nhân phải chuyển sang mở tài khoản dưới hình thức tài khoản cá nhân/tài khoản thanh toán chung/tài khoản thanh toán của công ty mẹ là không thực tế. Bởi chỉ tính riêng các văn phòng đại diện đã có khoảng 8 - 9 ngàn văn phòng tại Việt Nam. Nếu tất cả các văn phòng đại diện này phải mở lại tài khoản thì sẽ kéo theo khối lượng công việc hành chính khổng lồ mà thực sự không cần thiết. 

Ở góc độ thị trường vốn, một số ý kiến trước đó cũng cho rằng, yêu cầu các tổ chức không phải là pháp nhân không được mở tài khoản thanh toán là không khả thi và không phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán. Bên cạnh đó, nếu áp dụng quy định này cũng dẫn đến việc không thực hiện được các giao dịch thanh toán tiền và chứng khoán trên thị trường chứng khoán, do người sở hữu tài khoản tiền và người sở hữu tài khoản chứng khoán không khớp nhau. Chính vì vậy, việc quy định mới tại Thông tư 02 sẽ gỡ bỏ được các tác động tiêu cực tới dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục gia tăng dòng vốn này vào Việt Nam trong thời gian tới.
Chu Thái
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn