Sẽ công bố số liệu thống kê về khu vực kinh tế chưa được quan sát

(TBTCO) - Tổng cục Thống kê sẽ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm nghiên cứu cơ sở lý luận đo lường và xây dựng danh mục các hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát và lựa chọn phương pháp đo lường, đảm bảo không bỏ sót, tính trùng và công bố theo Luật Thống kê.
Thống kê
Họp báo về Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Ảnh: NNK

Sáng ngày 20/2/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức Họp báo về Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện phạm vi, quy mô nền kinh tế.

Theo nội dung đề án này, 5 nhóm hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát, gồm: Kinh tế ngầm; kinh tế bất hợp pháp; kinh tế phi chính thức; kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình và hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu thống kê.

Tổng cục Thống kê sẽ là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm nghiên cứu cơ sở lý luận đo lường và xây dựng danh mục các hoạt động kinh tế chưa được quan sát, lựa chọn phương pháp đo lường, đảm bảo không bỏ sót, tính trùng. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm đo lường thử nghiệm từ năm nay (2019), và chính thức từ 2020.

Hằng năm, các số liệu trên sẽ được cập nhật vào tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác. Số liệu ước tính, sơ bộ, chính thức... sẽ lần lượt được công bố vào quý I, II; 6 tháng; quý III; 9 tháng và cả năm theo Luật Thống kê.

Ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh: "Đã là kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp thì người ta không bao giờ khai báo. Đây là thách thức đối với ngành thống kê, và ngành sẽ phải có các giải pháp cụ thể để có được các số liệu chính xác về khu vực này".

Để thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, Tổng cục Thống kê đưa ra 6 giải pháp cơ bản. Cụ thể như khảo sát, đánh giá cụ thể, chi tiết và toàn diện thực trạng hoạt động kinh tế chưa được quan sát theo 5 nhóm hoạt động của ba khu vực kinh tế; loại hình sở hữu; ngành, lĩnh vực; địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tiêu thức khác. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn thông tin đầu vào đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát, bảo đảm tính toàn diện và khả thi, phù hợp với khả năng thu thập thông tin của ngành Thống kê và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ thống kê, góp phần nâng cao hiệu quả đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát. Sử dụng đồng thời ba hình thức: Điều tra thống kê, báo cáo thống kê và khai thác dữ liệu hành chính trong thu thập thông tin.../.

Phúc Nguyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn